Orstad Revisjon

Orstad Revisjon er revisor for en rekke små og mellomstore bedrifter på Jæren og i Stavanger-regionen. Vårt mål er å ha fornøyde kunder gjennom å yte tjenester av høy kvalitet.

Våre tjenester

Revisjon

Lovbestemt revisjon

Revisoruttalelser / attestasjoner

Andre revisjonshandlinger

Regnskap

Utarbeidelse av årsregnskap og skattepapirer

Utarbeidelse av konsernregnskap

Rådgivning

Etablering av virksomhet

Rådgivning innen regnskap, skatt og avgift

Omorganisering, herunder omdannelse, fusjon og fisjon

Verdsettelse av virksomheter

Due dilligence

Om Orstad Revisjon

Orstad Revisjon AS ble etablert høsten 2014 av statsautorisert revisor / autorisert regnskapsfører Frode Orstad. Selskapets virksomhet er hovedsakelig revisjonstjenester for små og mellomstore bedrifter på Jæren og i Stavanger-regionen.

Vi også registrert som regnskapsførerselskap og kan derfor yte regnskapstjenester, typisk årsoppgjør for ikke-revisjonskunder. I tillegg yter selskapet rådgivningstjenester innen skatt og avgift, regnskap, omorganisering, verdsettelse og due diligence.

Vårt mål er å ha fornøyde kunder gjennom å yte tjenester av høy kvalitet.

Ansatte

Frode Orstad

Frode Orstad

Statsautorisert revisor

Camilla Østebrød

Camilla Østebrød

Statsautorisert revisor

Kontakt oss

Morenefaret 5, 4340 Bryne
975 23 904
frode@orstadrevisjon.no

© Orstad Revisjon AS
Personvernerklæring
Design: Pixa

Kontakt oss

Kontakt oss
Sending

Morenefaret, 4340 Bryne
975 23 904
frode@orstadrevisjon.no
2017 © Orstad Revisjon AS
Design: Fandango.no