Orstad Revisjon

Orstad Revisjon er revisor for en rekke små og mellomstore bedrifter på Jæren og i Stavanger-regionen. Vårt mål er å ha fornøyde kunder gjennom å yte tjenester av høy kvalitet.

Våre tjenester

Revisjon

  • Lovbestemt revisjon
  • Revisoruttalelser / attestasjoner
  • Andre revisjonshandlinger

Regnskap

  • Utarbeidelse av årsregnskap og skattepapirer
  • Utarbeidelse av konsernregnskap

Rådgivning

  • Etablering av virksomhet
  • Rådgivning innen regnskap, skatt og avgift
  • Omorganisering, herunder omdannelse, fusjon og fisjon
  • Verdsettelse av virksomheter
  • Due dilligence

Om Orstad Revisjon

Orstad Revisjon AS ble etablert høsten 2014 av statsautorisert revisor / autorisert regnskapsfører Frode Orstad. Selskapets virksomhet er hovedsakelig revisjonstjenester for små og mellomstore bedrifter på Jæren og i Stavanger-regionen.

Selskapet er også registrert som regnskapsførerselskap og kan derfor yte regnskapstjenester, typisk årsoppgjør for ikke-revisjonskunder. I tillegg yter selskapet rådgivningstjenester innen skatt og avgift, regnskap, omorganisering, verdsettelse og due diligence.

Vårt mål er å ha fornøyde kunder gjennom å yte tjenester av høy kvalitet.

Ansatte

Frode Orstad
Statsautorisert revisor

frode@orstadrevisjon.no
+47 975 23 904

Camilla Østebrød
Statsautorisert revisor

camilla@orstadrevisjon.no
+47 954 58 812

Bjørghild Imsland
Statsautorisert revisor

bjorghild@orstadrevisjon.no
+47 476 67 778

Kontakt oss

Morenefaret 5, 4340 Bryne
975 23 904
frode@orstadrevisjon.no

© Orstad Revisjon AS
Personvernerklæring
Design: Pixa

Kontakt oss

Kontakt oss
Sending

Morenefaret, 4340 Bryne
975 23 904
frode@orstadrevisjon.no
2017 © Orstad Revisjon AS
Design: Fandango.no